Voordracht en Studiebijeenkomst

Het behoeden en verzorgen van de antroposofie
 
Hoe wij tegenwoordig veel meer kunnen werken aan het ontstaan  van een sterke antroposofische gemeenschap.
De noodzaak van ware gemeenschapsvorming.

 
 
11 november 2016, 20.00-22.00 uur in Zutphen
openbare voordracht van Jean SébastienCatalan in het Duits met regelmatige samenvattingen in het Nederlands.
 
12 en 13 november 2016 in Tonden
studiebijeenkomst, voertaal Duits met vertalingen in het Nederlands indien gewenst.
 

Rudolf Steiner:
De aarde heeft antroposofie nodig. Wie dat inziet is antroposoof.
(GA 118. Das Ereignis der Christus Erscheinung in der ätherischen Welt, 27-2-1910, blz 91)
 
 
Verdere informatie:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., tel 055-5215466; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., tel 0575-515606
voor bereikbaarheid op 11, 12 en 13 november: 06-55700994 of 06-13422558Programma:


  Vrijdag 11. november 2016 

openbare voordracht door Jean Sébastien Catalan:
De noodzaak van een ware antroposofische gemeenschapsvorming
tijd en plaats: 20.00-22.00 uur, Vrije School , Dieserstraat 52, 7201 NB Zutphen, 5 minuten van het NS station.
kosten:€ 8.50/pp; i.v.m. koffie en thee graag opgeven voor 31 oktober 2016.
 

 Zaterdag 12. En zondag 13 november 2016 

studiebijeenkomstm.b.t. de hoofdthema’s van deze dagen.
plaats:De Boshut, Voorsterweg 160, 6975 AD Tonden
aantal deelnemers: maximaal 15 personen
kosten: 55.00/pp inclusief maaltijden zonder overnachting.
€ 65.00/pp met 2 overnachtingen.
informatie m.b.t. deelname zie onderaan voorpagina.
 

 Zaterdag 12 november 2016 

09.30 - 11.00: kennismakingsronde van alle deelnemers.
inleidende voordracht door Jean-Sébastien Catalan: Antroposofisch leven begint pas met het bewuste streven naar de omgekeerde cultus.
11.30 - 13.00: inleiding en gesprek m.b.t. de thema’s van de bijeenkomst.
15.00 - 16.30: inleiding en gesprek m.b.t. de thema’s van de bijeenkomst.
17.00 - 18.30: inleiding en gesprek m.b.t. de thema’s van de bijeenkomst.
20.00: voordracht door Jean-SébastienCatalan: De Christus boodschap van de antroposofie in zich opnemen.
 

 Zondag 13. november 2016 

08.30 - 9.15: samenvatting van wat tot nu toe is besproken
09.30 - 11.00: inleiding en gesprek m.b.t. de thema’s van de bijeenkomst.
11.30 - 13.00: inleiding en eindgesprekm.b.t. de thema’s van de bijeenkomst; evaluatie en wensen.
 
 
Hoofdthema’s van de lezing en studiebijeenkomst:
-Het belang van de ledengroepen voor het ontstaan van het Ik van een antroposofische gemeenschapvoor de komende cultuurperiode , voor de hiërarchie der engelen.
-Het antroposofisch werk als voortzetting van de impuls van de Weihnachtstagung, de kerstbijeenkomst van 1923.
-Het gevaar van ahrimaanse illusies in de huidige “antroposofie” tijdig ontdekken en overwinnen. De actieve deelname van de antroposoof aan de strijd tussen Ahriman en Michael.
-De roep:“Metanoiete“: “Verander je zielenhouding“ van Johannes de Doper heeft Rudolf Steiner zeer dikwijls indringend laten horen, zoals wij o.a. lezen kunnen in GA 257.Heden ten dage dient deze roep van onze zijde te klinken met betrekking tot de antroposofie en Rudolf Steiner.
-Ondanks zegenrijk werk van afzonderlijke antroposofen heeft de Antroposofische Vereniging haar voor de 20-ste eeuw toegedachte opdracht niet kunnen vervullen door een tekort schieten op vele gebieden.
 
De gesprekken:
Wij willen proberen om onze gesprekken te voeren in de zin van de beoogde ‘omgekeerde cultus’(zie voordracht 9 in GA 257). Een hulp daarbij vindt men in de beschrijving van de ‘gedachteweg naar Christus’ (zie voordracht 3 in GA 193).
 
Aanbevolenliteratuur:
-Rudolf Steiner: Anthroposophische Gemeinschaftsbildung (GA 257);
-Rudolf Steiner: Die Weihnachtstagung (GA 260);
-Rudolf Steiner: Der innere Aspekt des sozialen Rätsels-Luziferische Vergangenheit Ahrimanische Zukunft (GA 193, voordracht 3);
-Peter Selg en Sergej Prokoffief: Die Anthroposophische Gesellschaft und ihre gegenwärtige spirituelle Prüfungen, voordrachten van Peter Selg (Die Identität der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft) en Sergej Prokofieff (Wie stehen wir heute vor Rudolf Steiner?), maart 2012, in het Nederlands vertaald:
De Antroposofische Vereniging en haar huidige spirituele beproeving, Pentagon Amsterdam 2013.
 

Citaten van Rudolf Steiner aangaande het behoeden en verzorgen van de antroposofie
GA 240, Esoterische Betrachtungen Karmischer Zusammenhänge:
 
Het behoeden van de antroposofie. (Het karma van de Antroposofische Vereniging en de inhoud van de antroposofische beweging), 18-7-1924, blz 16: Aangezien echter tegenwoordig alles afhangt van de vrije wil, hangt het er ook van af, dat dit gebeurt. – namelijk of de met elkaar verbonden groepen kunnen neerdalen voor het opnieuw vergeestelijken van de cultuur in de 20ste eeuw. – of de Antroposofische Vereniging in staat is om de antroposofie in de juiste zin met overgave te verzorgen.
 
 
GA 257, Anthroposophische Gemeinschaftsbildung:
 
Ontwaken aan de ziel en de geest van de andere mens, 27-2-1923, blz 116: Wij ontwaken door het licht….. door het geluid….misschien door een woord behorend bij de uiterlijke natuur van een mens…. Wij ontwaken echter niet aan datgene wat in de diepten van de ziel van een andere mens leeft…. Maar wij moeten deze roep eerst tot ons laten doordringen. Precies zoals men op de juiste manier ontwaakt door de uiterlijke natuur, bestaat er een hoger ontwaken, als wij op de juiste manier ontwaken door te luisteren wat de ziel en de geest van de andere mens tot ons zegt, wanneer wij evenzeer de ziel en de geest van de medemens in ons leren voelen. Pas dan begint het werkelijke begrip voor de anthroposofie.
 
Tolerantie, 28-2-1923, blz 129,130:En wanneer meerdere mensen dan bij elkaar komen in wat zij als alledaags bewustzijn hebben, en zich niet met een volledig beleven verheffen tot de bovenzinnelijke wereld.… dan is een oneindig en onmetelijk grote mogelijkheid geschapen om met elkaar in strijd te komen, omdat zij onder elkaar op de meest natuurlijke wijze tot egoïsten worden. Daartegen bestaat er weliswaar een krachtig middel welke echter eerst in de ziel van de mens ontwikkelt moet worden. Dat is het middel van de meest innerlijke doorzielde tolerantie….In de geestelijke wereld moet  de grootste onvoorwaardelijke tolerantie de ziel doordringen….Dat men datgene waarmee men het niet in het geringste mee eens is, op een zekere wijze zo innerlijk mogelijk zakelijk tolereert als een gerechtigde uiting van de andere mens.
 
De strijd tegen de antroposofie. 4 maart 1923, blz 188: Wij zien toch hoe dat steeds juist tegenwoordig gebeurt in de strijd die men tegen de antroposofie voert. Daar komen gewone wetenschappers en die zeggen: “antroposofie moet getoetst worden door de gewone wetenschap”. Dan zou het juist het zelfde zijn indien men datgene wat in de fysieke wereld gebeurt zou willen toetsen aan droombeelden. Hoe onzinnig zou het zijn als iemand zou zeggen: “dat zo en zoveel mensen in deze kamer aanwezig waren en dat ik dat daarna gedroomd zou hebben” Stelt u zich voor hoe onzinnig dat zou zijn. Maar even onzinnig is het wanneer iemand antroposofische waarheden aanhoort en dan zegt: “ik geloof dat pas eerst wanneer de gewone wetenschap, die slechts op het fysieke plan recht van spreken heeft, het mij bewezen heeft’’.

 Voordracht en Studiebijeenkomst

Het behoeden en verzorgen van de antroposofie. Hoe we in deze tijd veel meer werken kunnen aan het ontstaan van een sterke antroposofische gemeenschap. De noodzaak van ware gemeenschapsvorming.

 
Voordracht door Jean-Sébastien Catalan, vrijdag 11 november, in het Duits, regelmatige samenvatting van delen in het Nederlands.
Aanvang 20.00 uur, in de zaal van de Vrijeschool, Dieserstraat 52, Zutphen. Entree € 8,50.
 
Na de eerste wereldoorlog verschoof opeens de behoefte van vele leden van de Antroposofische Vereniging  van het zich verdiepen in de inhoud van de antroposofie naar praktische vormen. Deze spontane ontwikkeling in de periferie van de Antroposofische Vereniging veroorzaakte echter ook veelal een lossere verhouding tussen de vereniging, de nieuwe initiatieven en de daarbij betrokken mensen: een uit elkaar groeien en soms wildgroei, waardoor Ahrimaanse krachten binnen konden komen.
Met name vanaf de brand van het Goetheanum in de oudejaarsnacht van 1922 deed Rudolf Steiner in vele voordrachten steeds vaker een dringend appel op de leden die actief waren in nieuwe initiatieven om zich weer te groeperen rond de bron, de antroposofie. Indien dat niet zou gebeuren zouden zowel de vereniging als de nieuwe initiatieven (‘de moeder en de dochters’) hun wezenlijke bestaansgrond verliezen. Ook drong hij erop aan om in regelmatige bijeenkomsten te werken aan het leren een groep te zijn, een echte gemeenschap. Zelfs noemde hij dit eens belangrijker dan de inhoud van wat dan besproken werd.
Deze oproep is ook nu nog zeer actueel, en  er mee aan de gang gaan noodzakelijk.
 
Sinds 2006  komt Jean-Sébastien Catalan in Ulm (Duitsland) met de daar opgerichte MiKaEl-groep bijeen om inhouden te bestuderen en te bespreken, die zicht geven op wat Rudolf Steiner in diepste zin met de antroposofie heeft bedoeld en om in de gesprekken zijn oproep tot ontmoeting met de ander oefenend in praktijk te brengen. Deze aanpak blijkt heel inspirerend en positief. Wij hebben Jean-Sébastien Catalan naar Zutphen uitgenodigd om hier over zijn werk, de achtergronden en de praktische gespreksvorm te vertellen.
 
Studiebijeenkomst op zaterdag 12 en zondagmorgen 13 november. In deze 2 dagen zal Jean-Sébastien Catalan in Tonden in een kleine groep over bepaalde thema’s uit zijn voordracht in gesprek gaan. Omdat een rustige setting goed lijkt voor dit eerste oefenen is gekozen voor maximaal 15 deelnemers. Voertaal Duits.
Voor informatie en bijwonen van deze 2 dagen kunt u contact opnemen met Pieter van Blom of Marijcke van Hasselt.
Kosten inclusief maaltijden: € 55. Overnachting: € 10.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., 0575 515606, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , 055 5215466.